Sportschool Basic-Fit heeft zich laten verleiden door de gelijkheidsmanie die onze maatschappij in een wurggreep heeft, en etaleert in een nieuwe reclamecampagne een volle doch trotse jongedame die naar eigen zeggen fit zat is. “Hoezo te dik? Dat bepaal ik zelf wel”, luidt de tekst. Alsof men verder geen mening mag vormen, er geen schoonheidsidealen bestaan en de gezondheid er niet toe doet. Dit kapotrelativeren leidt maar tot één ding: de afbraak van normen en waarden. Wat is immers de waarde van anorexia, fitness en obesitas als de drie aan elkaar worden gelijkgesteld?

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://www.basic-fit.com/nl-nl/blog/hoezo-te-dik

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: