Hoe ver kan een maatschappij gaan in het tolereren van intolerantie, voor het aan haar eigen barmhartigheid ten onder gaat? Een moskee in Amsterdam wil een geluidsversterker gebruiken om een islamitische gebedsoproep over straat te schetteren. Volgens de woordvoerder van de moskee zou dit bevorderlijk zijn voor de normalisering van de Islam in Nederland, wat als streven op zich op z’n zachtst gezegd al opmerkelijk genoemd kan worden. Is dit inderdaad een stap in de goede richting, een ontwikkeling die zal leiden tot verzoening en harmonisering, of kunnen we spreken van de zoveelste concessie aan een ideologie die haaks staat op liberale principes, die de culturele onenigheid enkel zal verergeren?

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://www.youtube.com/watch?v=UGZgNGajG8g
2) https://www.youtube.com/watch?v=jWT9zhKcuJo

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: