Het Europees Hof heeft geoordeeld dat Airbnb geen woningverhuurder of vastgoedmakelaar is, maar een informatiedienst. Door deze uitspraak kan Airbnb niet worden gedwongen om mee te werken aan het inperken van de verhuur van woonruimtes in Amsterdam.

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://www.parool.nl/amsterdam/uitspraak-europees-hof-klap-voor-aanpak-overlast-airbnb-in-amsterdam~b29bac03/

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: