Als het om politiek en economie gaat, zijn mensen het vaak met elkaar eens als het aankomt op intenties (hoogstaande zorg, eerlijke rechtspraak, toegankelijk onderwijs, betaalbare woningen, etc.), maar intenties don’t make the world go round. Sterker nog, beleid dat voortkomt uit (goede) intenties werkt regelmatig averechts en wel met desastreuse gevolgen.

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_effect

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: