Groot-Brittannië heeft sinds kort “schadelijke” genderstereotypen in reclames verboden. Wat betekent dit eigenlijk? En wat zijn de mogelijke gevolgen?

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://evajinek.kro-ncrv.nl/feminisme/in-groot-brittannie-zijn-genderstereotypen-verboden-in-reclames-levert-het-wat-op

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: