In deze aflevering bespreken wij aan de hand van de politieke quiz van ProDemos nagenoeg alle terreinen die van belang zijn in onze samenleving; een duidelijke uiteenzetting van onze waarden, idealen en standpunten.

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) http://partijenwijzer.nl/

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: