“Aim at peace, not at winning”, is de boodschap van Jordan Peterson, als het aankomt op de polarisatie van de maatschappij. In hoeverre is dat nog mogelijk, nu de escalatie in zekere zin al plaatsgevonden heeft en de verschillen tussen links en rechts groter lijken dan ooit? Hoe houdt men het debat levend zonder het te laten ontsporen?

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://www.youtube.com/watch?v=djSuS1psglQ
2) https://www.youtube.com/watch?v=Vzg4wwa9Jus
4) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kybalion
3) https://www.instagram.com/p/CCX01OilxJI/

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: