Kiezen voor een abortus wordt tegenwoordig door velen gezien als een goed recht. Het onderwerp is uit de taboesfeer, waarmee de vrouw onder professionele begeleiding een relatief veilige procedure kan ondergaan. Sommigen gaan een stap verder en ondergaan trots een abortus, of meerdere. Anderen keuren het gebruik af om een plethora van redenen. Wat is redelijk? Waar ligt de grens?

*correctie: In deze video wordt beweerd dat het gebruik van een morning-afterpil kan leiden tot onvruchtbaarheid. Deze bewering is niet juist. Er zijn geen aanwijzingen die duiden op een verband tussen het al dan niet herhaaldelijk gebruik maken van de morning-afterpil en onvruchtbaarheid.

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://www.andc.tv/item/body-mind-psyche-zij-kozen-voor-abortus-ik-heb-geen-seconde-getwijfeld

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Share: