Ideologieën kunnen ons helpen de realiteit te verklaren. Een ideologie is echter per definitie een beperkte benadering van de realiteit. Je kan immers nooit een alomvattende omschrijving van de realiteit geven. Dat wil zeggen dat je in een zoektocht naar de waarheid hoe dan ook een deel van de realiteit buiten beschouwing laat, wanneer je alles en iedereen door een ideologische bril bekijkt en beoordeelt; wat oprechte waarheidsvinding zou kunnen zijn verwordt tot dogmatische moralisatie.

– Ongezouten, onverbiddelijk en onbevreesd commentaar op actualiteiten, politiek, economie, cultuur en filosofie. –

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://www.youtube.com/watch?v=m2zZMg7SNWA

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Contact: [email protected]

www.methethartopdetong.nl

#ideologie #cultuur #filosofie

Share: