De zoekresultaten van Google worden onder andere door kunstmatige intelligentie samengesteld. Omdat de ruwe data niet “neutraal” is, heeft Google “Machine Learning Fairness” in het leven geroepen. Hiermee zouden schadelijke stereotyperingen en vooroordelen door menselijk ingrijpen worden aangepast in of geweerd uit de algoritmes. Uiteraard hebben de lui achter Google zelf een aardige vooringenomenheid en deze ligt er in de uiteindelijke zoekresultaten dan ook dik bovenop. Wederom een schrijnend voorbeeld van de waarheid die de nek om wordt gedraaid door de ideologen.

– Ongezouten, onverbiddelijk en onbevreesd commentaar op actualiteiten, politiek, economie, cultuur en filosofie. –

Voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde bronnen beroept Met het Hart op de Tong zich op het citaatrecht, zoals omschreven in Art. 15a van de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).

Bron(nen):

1) https://developers.google.com/machine-learning/fairness-overview

Muziek: Trio Bier – Zing een Lied

Contact: [email protected]

www.methethartopdetong.nl

#Google #discriminatie #technologie

Share: